Choď na obsah Choď na menu
 


Prehľady požiadaviek na prijímacie skúšky na VŠ v SR


Ekonómia

·  matematika, cudzie jazyky, základy ekonómie a ekonomiky

Elektrotechnika, informatika a výpočtová technika

·  matematika, informatika, fyzika

Manažment

·  cudzie jazyky, matematika, náuka o spoločnosti, geografia

Strojníctvo

·  fyzika, matematika

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

·  biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk, aj talentové skúšky pri niektorých odboroch

Prírodovedné odbory

·  podľa zvoleného študijného odboru

Architektúra a stavebníctvo

·  matematika, fyzika, všeobecný prehľad – dejiny umenia

·  talentová skúška pri architektúre

Filozofia a humanitné vedy

·  cudzí jazyk, predmety podľa zvoleného odboru

Právo

·  dejepis, náuka o spoločnosti, politický zemepis, všeobecný prehľad

Medicína, farmácia, veterina

·  biológia, chémia, fyzika

Žurnalistika, masmediálna komunikácia

·  slovenský jazyk, svetové jazyky, psycho-test, mediálno-komunikačný prehľad , vlastná tvorba

Politológia, medzinárodné vzťahy

·  politológia, ekonómia, sociológia ,všeobecný prehľad

Pedagogika a učiteľstvo

·  podľa zvoleného študijného odboru, psychologický test, talentové skúšky – 1. stupeň ZŠ, Hv, Tv, Vv

Psychológia, sociológia

·  biológia, náuka o spoločnosti, psychológia, všeobecný prehľad

Sociálna práca

·  slovenský jazyk, náuka o spoločnosti, biológia